Go to Top

Häfttråd

Häfttråd som lever upp till högt ställda krav på säker produktion samt teknisk utveckling. Olika tjocklekar, rund eller flat. Finns förzinkad, förtennad och kopparfärgad. Även bandhäfttråd för kartongindustrin. Allt på spolar från 2 kg. till 500 kg. Färgad häfttråd i grundfärger, och även i neonfärger för en effektiv trycksak. Till alla spoltyper finns speciellt framtagna avhasplingsanordningar, med eller utan borstar.

  • 01. Häfttråd

  • 02. Häfttråd

  • 01. Avhasplingssystem

  • 02. Avhasplingssystem

Heftg_webb_577px

“Färgad häfttråd i grundfärger, och även
i neonfärger för en effektiv trycksak.”

Heftkl

“Färgad häfttråd i grundfärger, och även
i neonfärger för en effektiv trycksak.”

Ablmp100

“Till alla spoltyper finns speciellt
framtagna avhasplingsanordningar,
med eller utan borstar.”

AvhasplFingeravhaspling